Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkościTytułNowe tendencje w prawie do swobodnego przepływu pracowników
[w:] Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje
[red:]  S. Biernat, S. Dudzik
[autor:] M. Tomaszewska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Miasto: Warszawa 2009
Strony: s. 119-131
ISBN: 978-83-7601-406-7
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy