Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułXVI Zjezd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nt. Problemy kodyfikacji prawa pracy. Wybrane zagadnienia zabezpieczenia społecznego
[autor:] M. Tomaszewska
Miasto: Gdańsk 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy