Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułWizyta studyjna w Brukseli z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej - Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej - Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej
[autor:] M. Tomaszewska
Miasto: Bruksela 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy