Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułZjazd Katedr Prawa Pracy oraz konferencja naukowa zorganizowana przez Uniwersytet Wrocławski nt. Konstytucyjne problemy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego
[autor:] M. Tomaszewska
Miasto: Wrocław 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy