Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułKonferencja naukowa nt. Basen Morza Bałtyckiego rejonem integracji i współpracy społeczno-gospodarczej zorganizowana przez Sejmik Morski
[autor:] M. Tomaszewska
Miasto: Gdańsk-Kopenhaga 2003
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy