Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułSpór wartości w prawie ochrony dóbr kultury
[w:] Teoretycznoprawne problemy integracji europejskiej
[red:]  L. Leszczyński
[autor:] K. Zeidler
Wydawnictwo: UMCS
Miasto: Lublin 2004
Strony: 14
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa