Publikacja typu: Referaty
TytułParadygmat zrównoważonego rozwoju w prawnej ochronie zabytków nieruchomych - próba adaptacji
Na konferencji: Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego Polski - doświadczenia i wyzwania XXI wieku
[autor:] T. Bąkowski, K. Zalasińska
Rok: 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego