Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułUdział oskarżonego pozbawionego wolności na rozprawie przed sądem odwoławczym
Nazwa czasopisma Palestra
Numer nr 3-4
[autor:] P. Rogoziński, M. Karczmarzyk
Miasto: Warszawa 1997
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki