Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułObecność oskarżonego na rozprawie sądowej i jego prawo do prowadzenia obrony materialnej w świetle norm konstytucyjnych i konwencyjnych
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer tom IV
[autor:] P. Rogoziński
Miasto: Gdańsk 1999
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki