Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułDobrowolne poddanie się przez oskarżonego odpowiedzialności karnej
Nazwa czasopisma Państwo i Prawo
Numer nr 9
[autor:] P. Rogoziński
Miasto: Warszawa 2000
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki