Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułO niektórych procesowych aspektach dobrowolnego poddania się przez oskarżonego odpowiedzialności karnej (art. 387 k.p.k.)
Nazwa czasopisma Palestra
Numer nr 1-2
[autor:] P. Rogoziński
Miasto: Warszawa 2001
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki