Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułAresztowanie jako kara porządkowa na tle systemu sankcji niewykonania obowiązków procesowych
[w:] Aktualne problemy prawa i procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Janowi Grajewskiemu, Gdanskie Studia Prawnicze, tom XI
[autor:] P. Rogoziński
Miasto: Gdańsk 2003
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki