Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 października 1997 r.
Wyrok: II KKN 261/96
[w:] Palestra” ,
Numer wydania nr 5-6
[autor:] P. Rogoziński, M. Karczmarzyk
Miasto: Warszawa 1998
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki