Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 1999 r.
Wyrok: I KZP 30/98
[w:] Przegląd Sądowy
Numer wydania nr 7-8
[autor:] P. Rogoziński
Miasto: Warszawa 1999
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki