Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1999 r.
Wyrok: I KZP 11/99,
[w:] Przegląd Sądowy
Numer wydania nr 11-12
[autor:] J. Grajewski,P. Rogoziński
Miasto: Warszawa 1999
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki