Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 czerwca 1997 r.
Wyrok: AKz 112/97
[w:] Przegląd Sądowy
Numer wydania nr 2
[autor:] P. Rogoziński
Miasto: Warszawa 2000
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki