Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 października 1999 r.,
Wyrok: V KKN 401/99
[w:] Przegląd Sądowy
Numer wydania nr 7-8
[autor:] P. Rogoziński
Miasto: Warszawa 2000
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki