Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 października 2000 r.
Wyrok: III KKN 164/00
[w:] Przegląd Sądowy
Numer wydania nr 10
[autor:] P. Rogoziński
Miasto: Warszawa 2001
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki