Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2001 r.
Wyrok: I KZP 25/01
[w:] Państwo i Prawo
Numer wydania nr 12
[autor:] P. Rogoziński
Miasto: Warszawa 2002
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki