Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2008 r.
Wyrok: II KK 270/07
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania tom IV
[autor:] P. Rogoziński
Miasto: Gdańsk 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki