Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2008 r.
Wyrok: V KK 389/07, s. 113-127
[w:] Przegląd Sądowy
Numer wydania nr 5
[autor:] P. Rogoziński
Miasto: Warszawa 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki