Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułDoraźne i zapobiegawcze środki ograniczania bezdomności
Wyrok: Decyzja Europejskiego Komitetu Praw Społecznych z dnia 5 grudnia 2007 r., skarga nr 39/2006
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze-Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania 4
[autor:] K. Łasak
Miasto: Gdańsk 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego