Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułMyśl prawnohistoryczna w Gdańsku (XVII-XXI w.)
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze, „Studia z zakresu myśli politycznej i prawnej”
Numer XX
[red:] D. Szpoper
[autor:] T. Maciejewski
Miasto: Gdańsk 2009
Strony: 205-222
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa