Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułWspółpraca międzynarodowa a polityka kulturalna Unii Europejskiej
[w:] Regiony
[red:] Z. Brodecki
[autor:] K. Zeidler
Wydawnictwo: LexisNexis
Miasto: Warszawa 2005
Strony: 13
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa