Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułOdpowiedzialnosc za wykonanie lub niewykonanie rozkazu - problemu filozoficzne
[w:] Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktó Zbrojnych. Wyzwania XXI wieku.
[red:]  D. Bugajski
[autor:] J. Zajadło,P. Zajadło-Węglarz
Wydawnictwo: Akademia Marynarki Wojennej
Miasto: Gdynia 2008
ISBN: 978-83-60278-31-4
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego