Publikacja typu: Hasła
TytułPostanowienie
[w:] Leksykon prawa administracyjnego. 100 podstawowych pojęć, E. Bojanowski, K. Żukowski (red.), w druku,
[autor:] K. Kaszubowski,A. Skóra
Wydawnictwo: C.H. Beck
Miasto: Gdańsk 2009
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego