Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do wyroku WSA w Szczecinie z dnia 8 sierpnia 2008 r., II SA/Sz 446/08
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania nr 4
[autor:] P. Uziębło
Miasto: Gdańsk 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych