Publikacja typu: Recenzje publikowane
TytułRecenzja
Opis recenzowanej pozycji: M. Jabłoński, Polskie referendum akcesyjne
[autor:] P. Uziębło
Przegląd Sejmowy
Nr: 5
Miasto: Warszawa 2008
Strony: 225-231
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych