Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do wyroku TS w sprawie Jacqueline Förster przeciwko Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep
Wyrok: C-158/07
[w:] SIP Lex
[autor:] S. Majkowska-Szulc,M. Tomaszewska
Miasto: Warszawa 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy