Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułRozwiązanie stosunku pracy z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego
Wyrok: C-411/05 Félix Palacios de la Villa v. Cortefiel Servicios SA
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania 1/2009
[autor:] M. Tomaszewska
Miasto: Gdańsk 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy