Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułWniosek osoby najbliższej zmarłego w przedmiocie karnoprawnego obowiązku naprawienia szkody
Wyrok: Postanowienie SN z dnia 28 kwietnia 2008 r. IV kk 381/07
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania 1
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Gdańsk 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii