Publikacja typu: Referaty
TytułPodstawy prawne działań naprawczych w ramach programu rekultywacji wyrobisk porefulacyjnych w Zatoce Puckiej
Na konferencji: naukowej w Instytucie Oceanografii UG w Gdyni
[autor:] D. Pyć
Rok: 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego

Seminarium naukowe "Propozycja programu rekultywacji rejonu wyrobisk porefulacyjnych Zatoki Puckiej", 18 czerwca 2009r.