Publikacja typu: Referaty
TytułZgłaszanie szkód w środowisku na podstawie ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z 2007r.
Na konferencji: w Instytucie Morskim w Gdańsku
[autor:] D. Pyć
Rok: 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego

Seminarium naukowe - "Uzgodnienia formalno-prawne i techniczne dotyczące programu rekultywacji wyrobisk porefulacyjnych na Zatoce Puckiej", 26 czerwca 2009r.