Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich Unii
[w:] Europa Urzędników
[red:] Z. Brodecki
[autor:] S. Majkowska-Szulc,M. Tomaszewska
Wydawnictwo: LexisNexis
Miasto: Warszawa 2009
Strony: 189-200
ISBN: 978-83-7620-148-1
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej, Katedry Prawa Pracy