Publikacja typu: Hasła
TytułFunkcja publiczna
[w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny
[red:]  S. Grabowska, R. Grabowski, W. Skrzydło
[autor:] P. Uziębło
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Miasto: Warszawa 2009
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych