Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułKarnoprawna ochrona dziedzictwa kultury z perspektywy europejskiej
[w:] Prawnokarna ochrona dziedzictwa kultury
[red:]  J. Kaczmarek
[autor:] K. Zeidler
Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze
Miasto: Kraków 2006
Strony: 23
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa