Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułDyskryminacja w zatrudnieniu w braku możliwej do zidentyfikowania ofiary dyskryminacji
Wyrok: Glosa do wyroku ETS z dnia 10 lipca 2008 w sprawie C-54/07 Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding przeciwko Firma Feryn NV
[w:] Europejski Przegląd Sądowy
Numer wydania 7/2009
[autor:] S. Majkowska-Szulc,M. Tomaszewska
Miasto: Warszawa 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej, Katedry Prawa Pracy