Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułZ bieżących doświadczeń powoływania i funkcjonowania sejmowych komisji śledczych
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer Tom XIX
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Gdańsk 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych