Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułRozumowania prawnicze w kontekście sporu o aborcję
Nazwa czasopisma Logiczne podstawy rozumowań
Numer t. III
[red:]  J. Mrozek
[autor:] O. Nawrot
Miasto: Gdańsk 2003
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa