Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułThe Problems of Free Will According to Albert Einstein
Nazwa czasopisma Physical Interpretations of Relativity Theory
Numer VIII
[autor:] O. Nawrot
Miasto: Wyd. British Society for the Philosophy of Science S.C. & T., University of Sunderland, London 2002
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa