Publikacja typu: Recenzje publikowane
TytułOchrona zabytków militarnych helu
Opis recenzowanej pozycji: red. A. Gryszczyńska, B. Konieczna, Wyd. TNOiK, Toruń-Warszawa 2006, s. 182
[autor:] K. Zeidler
„Ochrona Zabytków” 2007
Nr: 1
Miasto: Warszawa 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa