Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułKonwencja w sprawie ochrony archeologicznego, historycznego i artystycznego dziedzictwa narodów amerykańskich (Konwencja z San Salvador), tłumaczenie z wprowadzeniem
Nazwa czasopisma "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego" 2008
Numer 6
[autor:] K. Zeidler, P. Rybiński
Miasto: Kraków 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa