Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułNormatywno-prawne podstawy wpisu na Listę dziedzictwa światowego UNESCO
Nazwa czasopisma "Studia Europejskie" 2009
Numer XVIII
[autor:] K. Zeidler, K. Zalasińska
Miasto: Gdynia 2009
Strony: 10
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa