Publikacja typu: Hasła
TytułJęzyk a prawo
[w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć
[red:] J. Zajadło
[autor:] K. Zeidler
Wydawnictwo: C.H. Beck
Miasto: Warszawa 2007
ISBN: 978-83-7483-519-0
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa