Publikacja typu: Sprawozdania
TytułFunkcjonowanie prawa ochrony dóbr kultury
Tytuł (konferencji/wydarzenia) Konferencja naukowa, Warszawa, 18 XI 2008
[autor:] K. Zeidler
Wydawnictwo: "Państwo i Prawo" 2009 z. 5
Rok: 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa