Publikacja typu: Sprawozdania
TytułPrawna ochrona dziedzictwa kulturowego Polski – wyzwania i zagrożenia XXI wieku
Tytuł (konferencji/wydarzenia) Ogólnopolska konferencja naukowa, Warszawa, 27 II 2009
[autor:] K. Zeidler, K. Zalasińska
Wydawnictwo: "Państwo i Prawo" 2009 z. 6
Rok: 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa