Publikacja typu: Referaty
TytułNormatywno-prawne podstawy wpisu na listę UNESCO
Na konferencji: X Forum konserwatorów 2007 "Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO szansą czy zagrożeniem dla zabytków?", Toruń
[autor:] K. Zeidler, K. Zalasińska
Rok: 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa