Publikacja typu: Referaty
TytułOchrona podwodnego dziedzictwa kultury
Na konferencji: Konferencja naukowa „Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych we współczesnych konfliktach zbrojnych”, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Gdynia
[autor:] K. Zeidler, M. Głuchowska
Rok: 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa