Publikacja typu: Referaty
TytułDyskrecjonalna władza sędziego a praktyka stosowania prawa
Na konferencji: XVIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Dyskrecjonalność w prawie”, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
[autor:] J. Niesiołowski,K. Zeidler
Rok: 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa