Publikacja typu: Referaty
TytułPrzestępstwa przeciwko zabytkom w ujęciu szerokim
Na konferencji: IX Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo - Wspólna Sprawa” na temat: „Policja a ochrona dóbr kultury w nowej rzeczywistości europejskiej”, Wrocław
[autor:] K. Zeidler
Rok: 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa